Skinkcupen

Skinkcupen 2005 i Brasa Stockholms lokaler på söder.
Till första sidan